Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

studiedager.jpg

Nordiske brannmenn studiedager 2017

PROGRAM

NBS/PPO HELSINGFORS 29.5 – 2.6.2017  

NBS/PPO 80-År

Hotel CUMULUS HAGNÄS, Broholmsgatan 14, 00530 HELSINGFORS

Mötesplatser: Huvudbrandstationen Berghäll och JHL-Opisto, Sörnässtrandväg 23

 

 

Måndag 29.5.2017

Kl. 10.30        MUSIK?

Kl. 11.00        NBS STUDIEDAGAR ÖPPNAS, Huvudbrandstationen, Agricolagatan 15

            NBS Ordf. Ari Hauksson, Räddningskommendör Simo Wecksten?,

            Räddningsöverdirektör Esko Koskinen, Branschchef Håkan Ekström

            Organisationernas hälsningar, NBS Delegationernas hälsningar

 

Kl. 13.00        LUNCH, Island, Norge – Kl. 13.20 Danmark, Sverige, Finland

 

Kl. 15.00        START ”Berghälls Puls” Grupp 1. Island, Danmark (K.L.),

Grupp 2. Norge (?  ) Grupp 3. Sverige och Finland (T.P.)

 

Kl. 17.00        INKVARTERING, Hotell Cumulus, Hagnäs- Hotellrum

 

Kl. 18.30        START från Hotellet, Metron till Brändö, Brändö gård

 

Kl. 19.00-22.00   KAMRATAFTON, Sauna och kvällsbit, Helsingfors

 

 

 

Tisdag 30.5

Kl. 08.00        FRUKOST PÅ HOTELLET?

 

Kl. 08.45        START från Hotellet- till JHL-Institutet, Sörnäs strandgatan 23

 

Kl. 09.00        FÖRELÄSNINGAR, Helsingfors stad, Hälsning, Stadsdirektör Pekka Sauri?

 

Kl. 09.45        Räddningsverket uppgifter, Kommunikationschef Taisto Hakala

Kl. 10.45        KAFFEPAUS

 

Kl. 11.15        LÖNE- OCH ARBETSVILLKOR, 7 X 10 minuter per arrangörsstad (DK+ISL)

 

Kl. 11.45-12.45   LUNCH

Kl. 12.50        LÖNE- OCH ARBETSVILLKOR, fortsätter (Oslo, Bergen, Göteb., Stockh. H:ki)

 

Kl. 13.30        BRANDSÄKERHET I BYGGNADER, VD Jan Andersson?, PAROC

 

 

FRI AFTON

 

 

 

 

                                     

Onsdag 31.5

Kl. 08.00        FRUKOST

 

Kl. 09.00        TEMA= CANCER, SJUKDOMAR IYRKEN, Helsingfors stads Arbetshygien?

 

Kl. 10.00        FÖRELÄSNING, Cancer i brandmannayrket, Forskningschef, Eero Pukkala

 

Kl. 11.30        PENSIONSÅLDERN, i svåra yrken, KEVAs ställning, ekonomidir. Tom Kåla?

            Kommentar: Stockholms Brandförsvar?

 

Kl.12.00-13.00   LUNCH

 

Kl. 13.00        RÄDDNINGSVERKET OCHUTBILDNING, rektor Matti Waitinen

Kl. 14.00        KAFFEPAUS

 

Kl. 14.30        STATENS BRANDSKOLA, framtidens utbildning, rektor Mervi Parviainen

 

Kl. 15.30        BRANDSÄKERHET I BYGGNADER, VD Jan Andersson, PAROC

 

Kl. 16.30-17.30    INFORMATION, UTSTÄLLNING, RUNDVANDRING

 

Kl. 18.00        DELEGATONSAFTON, Värdarnas kväll 

 

 

Torsdag 1.6

Kl. 08.00        FRUKOST

 

Kl. 09.00        FRÅGESTUND till NBS-Studiestyrelse, svar om NBS 80-År!

 

Kl. 10.00        TJÄNSTETELEFONER, VIRVE, kommunikationsmästare Peter Stenbäck

Kl. 11.00        VIRVE SOM RÄDDNINGSTELEFON, Jarmo Vinqvist, Virve-Verkko Oy

 

Kl. 12.00        LUNCH

 

Kl. 13.00        NBS-FANAN TILL KÖPENHAMN, BESÖK TILL UTSTÄLLNING

Kl. 14.00-16.00   UTSTÄLLNINGEN OCH REDSKAPSUPPVISNING, HAGNÄS TORGET????

                       Ampulansenheter, Läkarambulans, Industrin,

                       Civilförsvaret, Befolkningsskyddet, Isoleringsmaterial,

                       Brand- och Räddningsbilar, Brandmuséet, m.m.

 

Kl. 19.00        BANKETT, Restaurant Kaisaniemi, NBS-dagarna 2017:s avslutning

 

 

 

Fredag 2.6    

HEMRASA, Lämna Hotellet kl. 12.00, Flygfältet?