Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

brennende hus2.jpg

Om oss

Bergen Brannvesen Fagforening organiserer brannfolkene i Bergen brannvesen og er organisert under Det Norske Maskinistforbund (DNMF) og UNIO som hovedorganisasjon. Vi jobber for våre medlemmer vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Bergen Brannvesen Fagforening er en del av Brann & Redningsforum i DNMF og en del av European Firefighter Unions Alliance som er en allianse mellom samarbeidende fagforeninger innen brann og redning i Europa.

Styret i BBFF består av Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer og tillitsvalgte i hver brannstasjon samt i 110- sentralen.

 

 

Støtt Brannmenn mot kreft - bli medlem på www.brannmennmotkreft.no
— http://www.brannmennmotkreft.no