Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

sandvikenskorstein.jpg

Mellom oppgjør 2017

       

Partene i kommunesektoren kom i dag 27. april 2017 fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Det viktigste for medlemmene i DNMF, er den nye stillingsgruppen i gruppe 1 «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning».

De som kommer inn under denne stillingen, får ny lønn per 0. juli 2017.

 

Det vises i den forbindelse til «Vedlegg til protokollen fra hovedtariffoppgjøret i 2016, punkt 4c:

Fagarbeider med fagskoleutdanning:

Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutdanning, stk. 7718 og 7719, (uten og med

særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt

i tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være av minst ett års varighet (60 fagskolepoeng)

og være relevant for stillingen.

 

Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innhold og krav til de

enkelte stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. Stillingskodene

innføres fra 1.8.2017. Denne er forskjøvet til 1. juli 2017.

 

Rammen for oppgjøret ligger på om lag 2.4 prosent.