Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

øvelsev11.jpg

BBFF

Informasjon om gruppelivsforsikringen til Bergen Brannvesen Fagforening

helmet.gif

Gruppeavtale  

Vi har følgende forsikringsdekninger i Bergen Brannvesen Fagforening:

Ulykkesdekning ved 100 % ufør

Dekningen utbetales i % uførhetsgrad i forhold maks. utbetaling

 

Dekning ikke forsørger (singel)                               20 G

Forsørger(gift/samboer og eller har barn)                12 G   

Ektefelle/samboere                                                4 G   

Barn                                                                     20G    

Tidligere hadde vi dekning på 20 G delt på antall barn, dekningen er nå utvidet slik at alle barn er dekket for 20 G

 

 

 

Trykk her for forsikringsbevis FORSØRGER Tryg Ny!

Trykk her for forsikringsbevis IKKE FORSØRGER Tryg Ny!

Er det spørsmål kontakt undertegnede.

 

Mvh

Bergen brannvesen fagforening

v/forsikringsansvarlig Lill Rustad