Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

aaspen2.jpg

Kontakt informasjon

Ta kontakt med oss på telefon, send en epost/ melding, eller kom innom på besøk. Vi er her for Dere!

 
 

Tilitsvalgte 2013

Leder Bergen Brannvesen Fagforening:
Lasse Westby
tlf. 95894138
e-post : lasse525@hotmail.com

Nestleder
Sindre Wiers
tlf. 92813675
e-post : sindre.wiers@bergen.kommune.no

Kasserer 
Rune Kristiansen
tlf. 47395152
e-post : rune.kristiansen2@bergen.kommune.no

Sekretær :
Stian Bilsback
tlf. 97673064
e-post : sbilsback@hotmail.com