Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

øvelsev11.jpg

BBFF

Informasjon om gruppelivsforsikringen til Bergen Brannvesen Fagforening

helmet.gif

Gruppeavtale  

Vi har følgende forsikringsdekninger i Bergen Brannvesen Fagforening:

Ulykkesdekning ved 100 % ufør

Dekningen utbetales i % uførhetsgrad i forhold maks. utbetaling

 

Dekning ikke forsørger (singel)                               20 GFORSIKRINGSBEVIS

Forsørger(gift/samboer og eller har barn)                12 G   FORSIKRINGSBEVIS

Ektefelle/samboere                                                4 G   FORSIKRINGSBEVIS

Barn                                                                     20G    FORSIKRINGSBEVIS

Tidligere hadde vi dekning på 20 G delt på antall barn, dekningen er nå utvidet slik at alle barn er dekket for 20 G

FORSIKRINGSBEVIS DØD/UFØRE PÅ MEDLEM

Brosjyre fra Gjensidige 2015

presentasjon av brosjyre

Trykk her for forsikringsbevis FORSØRGER Tryg Ny!

Trykk her for forsikringsbevis IKKE FORSØRGER Tryg Ny!

Er det spørsmål kontakt undertegnede.

 

Mvh

Bergen brannvesen fagforening

v/forsikringsansvarlig Lill Rustad